Responsabil Legea 544

Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile d interes public: Agent principal de poliție  Ignatencu Amalia

Detalii

Legea 544 din 12 octombrie 2001

privind liberul acces la informaţiile de interes public

Art. 1. - Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României...

Detalii